Pierwsza Polska Przychodnia Internetowa
Tomasza, Maurycego Niedziela 22. Września 2019r
Leki związane z chorobą
linki sponsorowane, reklamy
WĄGLIK – niebezpieczna choroba
Zachorowania na wąglik u ludzi dotychczas zawsze były powiązane. pośrednio lub bezpośrednio, z zachorowaniami u zwierząt. Wąglik jest klasyczną chorobą odzwierzęcą, niemożliwe lub bardzo mało prawdopodobne jest zakażenie człowieka od człowieka. Czynnikiem zakażającym człowieka, podobnie jak w przypadku zwierząt, są zarodniki wąglika. Postacie wegetatywne laseczki wąglika nie są zakaźne. Nie mogą być czynnikiem zakażającym ani dla człowieka, ani dla zwierzęcia. Zagrożeniem dla zwierząt są zarodniki znajdujące się w glebie. Dla człowieka chorobotwórcze jest mięso zabitych i padłych zwierząt, ich wydaliny oraz produkty od nich pochodzące.

W zależności od sposobu zakażenia u ludzi wyróżniamy skórną, płucną, żołądkowo-jelitową postać wąglika oraz posocznicę o ciężkim przebiegu. Najczęściej do zakażenia dochodzi przez drobne uszkodzenie na skórze.
POSTAĆ SKÓRNA WĄGLIKA
Zarodniki wąglika wnikają przez te uszkodzenia, są fagocytowane, czyli pożerane przez makrofagi (komórki obronne układu odpornościowego-red). Wewnątrz makrofagów dochodzi do kiełkowania i powstawania postaci wegetatywnych - laseczki wąglika. Następnie laseczki dzielą się, doprowadzają do rozpadu makrofagów i zaczynają wydzielać toksynę. W postaci skórnej wąglika, po trwającym od kilkunastu godzin do 2 tygodni okresie wylęgania, w miejscu wniknięcia zarodników powstaje mała, zaczerwieniona grudka lub krostka. br>
Po 1 -2 dniach pierwotna zmiana przekształca się w pęcherzyk wypełniony surowiczą treścią; otaczają ją mniejsze pęcherzyki. Po kolejnych 2- l dniach pęcherzyk przekształca się w owrzodzenie. które na swoim dnie zawiera czarne suche masy martwicze. W dalszym ciągu zmiana skórna może być opasana wianuszkiem drobnych pęcherzyków. Ma ona od 4 do 30 mm średnicy i otoczona jest przez kilku- lub kilkunastomilimetrową strefę niebolesnego obrzęku. br>
Tworzeniu się czarnej krosty (bo taką właśnie potoczną nazwą określa się tę zmianę) towarzyszy niekiedy gorączka. Występują też bóle mięśni i stawów, pojawia się uczucie ogólnego- rozbicia (objawy rzekomogrypowe). Nie leczone przypadki skórnego wąglika mogą przejść w posocznicę i doprowadzić do śmierci pacjenta, ale w 80-95% zachorowań dochodzi do samowyleczenia, nawet bez zastosowania antybiotyków.
Wąglik u świń, a także psów, kotów i innych przypadkowych żywicieli wąglik przejawia się zwykle obrzękiem szyi, wtórnym do powiększenia węzłów chłonnych, co może spowodować trudności w oddychaniu i połykaniu. Wąglik jest u tych zwierząt mniej prawdopodobny niż u roślinożerców, a dawka zakażająca musi być wielokrotnie wyższa. Zdarzają się też u nich przypadki samoistnego wyzdrowienia.
Innym, rzadziej występującym skórnym objawem wąglika jest tzw. obrzęk złośliwy. Występuje on głównie na szyi i twarzy. Ma postać szybko postępującego obrzęku z zasinieniem skóry, licznymi wybroczynami i pęcherzykami. Obrzęk może być tak duży, że utrudnia oddychanie. W części przypadków towarzyszy on czarnej kroście, u części chorych jest samoistnym objawem wąglika. Z reguły obrzękowi złośliwemu towarzyszą też objawy ogólne - wysoka gorączka, niekiedy trudności w oddychaniu, czasami zaburzenia świadomości, majaczenie. W tych przypadkach życie chorego może być zagrożone, a przypadki samoistnego wyleczenia są znacznie rzadsze niż w czarnej kroście.


POSTAĆ ŻOŁĄDKOWO-JELITOWA WĄGLIKA
Żołądkowo-jelitowa postać wąglika występuje wtedy, gdy do zakażenia dochodzi drogą pokarmową. Surowe mięso albo mleko zwierząt chorych na wąglik stanowi główne źródło zakażenia. Okres wylęgania trwa od 1 do 7 dni. Wyróżniamy dwie odmiany tej postaci choroby: postać ustno-gardłową oraz postać jelitową. Postać ustno-gardłowa charakteryzuje się wystąpieniem zapalenia węzłów chłonnych na szyi, obrzękiem tkanek miękkich szyi; niekiedy widoczne jest owrzodzenie na błonie śluzowej jamy ustnej. migdałków podniebiennych lub gardła. Ból, gardła bywa bardzo silny. Zawsze towarzyszą temu objawy ogólne, takie jak;gorączka z dreszczami, spadek ciśnienia tętniczego krwi, przyspieszona akcja serca, niekiedy oznaki wstrząsu. Śmiertelność sięga w tych przypadkach 50%.

Jelitowa postać wąglika to przede wszystkim silny rozlany ból brzucha z boleśnością uciskową i objawami sugerującymi tzw. ostry brzuch, czyli objawami podrażnienia otrzewnej. W tych przypadkach zawsze występuje gorączka. Większość pacjentów ma biegunkę, chociaż zdarzają się także zaparcia. Stolce modą być smoliste, mogą też zawierać świeżą krew. Wymioty występują u większości chorych, często z krwistą lub fusowatą treścią. Wodobrzusze, czyli obecność płynu w jamie otrzewnej, może być wynikiem działania toksyny wąglikowej. Nieraz dochodzi także do perforacji (przedziurawienia) ściany jelita. Powiększenie węzłów chłonnych krezkowych i ich martwica dopełnia obrazu choroby. Umieralność chorych wynosi od 25 do 80%. Niektóre przypadki jelitowe wąglika mają łagodny przebieg, przypominający lekkie zatrucie pokarmowe.
POSTAĆ PŁUCNA WĄGLIKA
Postać płucna wąglika występuje wtedy, gdy zakażenie zarodnikami następuje drogą wziewną. Jednak, aby doszło do zakażenia i rozwinięcia się choroby, musi być spełnionych wiele warunków.
Przede wszystkim zarodniki muszą znaleźć się we wdychanym powietrzu. Wymaga to otrzymania aerozolu, który zawiera zarodnik. W XIX i na początku XX wieku w zakładach przemysłowych przerabiających produkty zwierzęce, w garbarniach oraz przędzalniach i gręplarniach wełny, wskutek używania tam produktów pochodzących od chorych i padłych zwierząt, w powietrzu stale unosiły się zarodniki wąglika. Mimo to pracujące tam osoby rzadko chorowały na płucną postać choroby. U człowieka dowodzi to, zatem pewnej naturalnej odporności na zakażenie.

Ponadto cząstki zawierające zarodniki powinny być odpowiednio małe, aby bez przeszkód przedostać się do pęcherzyków płucnych. Ich optymalna wielkość to 1-5 μm, większe są zatrzymywane w nosie i górnych drogach oddechowych. Okres wylęgania płucnej postaci choroby zwykle trwa od 1 do 3 dni, ale zdarzają się przypadki jego przedłużenia nawet do 6 tygodni. Pierwsze objawy choroby: umiarkowana lub wysoka gorączka, dreszcze, bóle mięśni i głowy, uczucie ogólnego rozbicia przypominają grypę. Następnie dołącza się kaszel. Część chorych może także odczuwać ból w klatce piersiowej. Ta wstępna faza choroby trwa od jednego do kilku dni. Niekiedy może, ale nie musi nastąpić przejściowa poprawa stanu chorego; czasami objawy ustępują na kilka, a nawet na kilkadziesiąt godzin.

Druga faza choroby pojawia się nagle. Chory zaczyna odczuwać duszność, występuje sinica skóry, pojawiają się zaburzenia orientacji, po czym zapada w śpiączkę. Druga faza choroby spowodowana jest działaniem toksyny wąglikowej. Jeżeli dojdzie do drugiej fazy choroby, prawdopodobieństwo wyleczenia chorego jest minimalne. Posocznica wąglikowa jest następstwem płucnej, żołądkowo-jelitowej lub skórnej postaci choroby. Dochodzi wtedy do rozsiewu zarazka drogą krwionośną i zakażenia całego organizmu. Najczęściej posocznica poprzedzona jest postacią płucną. Często współistnieje ona z zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych. Do niewydolności oddechowej i zaburzeń świadomości dołączają się drgawki. Zgon chorego następuje w ciągu kilku godzin.
ROZPOZNANIE WĄGLIKA
Rozpoznanie wąglika jest dość łatwe w przypadku postaci skórnej. Potwierdzeniem rozpoznania jest stwierdzenie laseczek wąglika w wymazach z czarnej krosty. Ponieważ laseczka wąglika rośnie szybko, wynik posiewu jest dostępny już po 24 godzinach. Stosuje się też inne, pośrednie metody potwierdzenia zakażenia. Można wykryć antygeny bakterii wąglika, szukać określonej sekwencji DNA, charakterystycznej dla wąglika lub określić poziom i dynamikę swoistych przeciwciał w surowicy pacjenta. Ostatnia metoda bardziej niż w rozpoznawaniu aktualnego zachorowania przydatna jest przy potwierdzeniu zachorowania wcześniej przebytego.

Znacznie trudniej rozpoznać jelitową postać wąglika. Gdy wystąpią objawy choroby, można przeprowadzić badanie kału, wymiocin. wysięku otrzewnowego. a także krwi osoby chorej.

Postać płucna trwa najkrócej, stąd na postawienie diagnozy nie ma zbyt wiele czasu. Widoczne na zdjęciu rentgenowskim poszerzenie wnęk może w połączeniu z danymi epidemiologicznymi sugerować rozpoznanie. ale w przypadku sporadycznych i niespodziewanych zachorowań niejednokrotnie będzie ono możliwe dopiero po śmierci chorego.
JAK SIĘ BRONIĆ
Zapobieganie wąglikowi sprowadza się do regularnej kontroli weterynaryjnej i ewentualnego szczepienia zagrożonych zwierząt hodowlanych. Zwierzę chore należy zabić, a zwłoki spalić lub po oblaniu naftą głęboko zakopać.(Zarodniki potrafią przetrwać w ziemi kilkadziesiąt lat – red.).Przypadki wąglika u ludzi występują w pewnej proporcji do zachorowań u zwierząt. Statystyki światowe notują przeciętnie 1 przypadek wąglika skórnego na 10 przypadków wąglika u zwierząt.

Ludzie zagrożeni zachorowaniem z racji obowiązków służbowych (np. pracownicy służb weterynaryjnych i osoby sortujące czy wyprawiające skóry) używają w czasie pracy strojów ochronnych i gumowych rękawic. Poddaje się też ich szczepieniom zapobiegawczym.

Stosowane są szczepionki przeciw wąglikowi, które powodują u osoby szczepionej powstanie swoistych przeciwciał przeciw toksynie wąglikowej. Wywołują one jednak wiele groźnych odczynów i powikłań poszczepiennych. Ponadto stosunkowo często wytworzona odporność jest niewystarczająca do pełnej ochrony człowieka - wymagane jest do tego parokrotne podanie szczepionki. Obecnie prowadzone są intensywne badania naukowe nad wyprodukowaniem szczepionki bezpiecznej, dającej pełną i trwałą odporność i kwalifikującej się, w razie konieczności, do zastosowania na dużą skalę, u ludzi w każdym wieku.
Oprac. fragmenty książki – „WĄGLIK – PRAWDA I MITY” Autor: Zdzisław Dziubek, Wojciech Basiak - Wydanej przez Wydawnictwo Lekarskie PZWL.
KSIĄŻKA MIESIĄCA WITRYNY Przychodnia.pl
Wąglik. Prawda i mity.
Zdzisław Dziubek , Wojciech BasiakKSIĘGARNIA
Wąglik. Prawda i mity
Zdzisław Dziubek , Wojciech Basiak Wydanie I,
24 strony, 3 ilustracje, oprawa broszurowa, format 145*205 mm
ISBN: 83-200-2668-7

Codziennie w mediach znajdujemy informacje o nowych przypadkach wąglika. Śmiercionośne bakterie budzą postrach na całym świecie. Spowodowały już śmierć kilku osób... Autorzy informują o realnym zagrożeniu bakterią wąglika, jak jest rozpoznawany wąglik, jak się ustrzec przed zakażeniem i jakie jest na niego lekarstwo.


Spis treści
 • Co to jest?
 • Wąglik na świecie i w Polsce
 • Jak atakuje wąglik
 • Wąglik u ludzi
 • Rozpoznanie
 • Jak się bronić
 • Czy grozi nam epidemia?
 • Lekarstwo na wąglika
 • Wąglik jako broń biologiczna
 • Bioterroryzm
 • Zasady postępowania w przypadku otrzymania listu lub innej przesyłki, która może budzić nasze podejrzenia
.
opracował Edward Ozga Michalski
linki sponsorowane, reklamy
zmarszczki - KOLAGEN_cito aerobik - KOLAGEN_cito koszykówka - KOLAGEN_cito wędkarstwo - KOLAGEN_cito kolagen dla seniorów - KOLAGEN_cito rzut dyskiem - KOLAGEN_cito narty wodne - KOLAGEN_cito snooker - KOLAGEN_cito ziołowe cukierki - szałwia - Cukierki_Szalwiowe na wzmocnienie - szałwia - Cukierki_Szalwiowe na urlopie szałwia - Cukierki_Szalwiowe szałwia szałwia - Cukierki_Szalwiowe w aptekach - szałwia - Cukierki_Szalwiowe na angine szałwia - Cukierki_Szalwiowe na angine szałwia - Cukierki_Szalwiowe zioła w cukierkach - szałwia - Cukierki_Szalwiowe dla całej rodziny - aronia - Cukierki_Aroniowe w zielarniach - aronia - Cukierki_Aroniowe ziołowe cukierki - aronia - Cukierki_Aroniowe co dobrego - aronia - Cukierki_Aroniowe zielarnia - aronia - Cukierki_Aroniowe aronia - cukierki - Cukierki_Aroniowe produkty na odporność - aronia - Cukierki_Aroniowe właściwości aronii - Cukierki_Aroniowe nowości z zielarni - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe w zielarniach - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe nowości z apteki - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe dla sedniorów - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe cukierki ziołowe - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe cukierki z ziołami - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe ziołowe specjały - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe nowości z zielarni - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe właściwości żeńszenia imbiru - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe zioła w cukierkach - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe na wzmocnienie - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe nowości - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe ziołowe specjały - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe żeńszeń imbir - cukierki - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe dla całej rodziny - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe nowości z zielarni - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe aloes trawa cytrynowa - cukierki - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa co dobrego - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa zielarnia - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa na odporność - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa aloes trawa cytrynowa - cukierki - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa właściwości aloesu trawy cytrynowej - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa dla sedniorów - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa ziołowe specjały - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa przeciw stresowi - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez cukierki czarny bez - cukierki - Cukierki_Czarny_Bez w aptekach - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez na odporność - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez przeciw stresowi - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez cukierki z ziołami - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez zielarnia - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez co dobrego - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez nowości z apteki - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe apteka - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe co dobrego - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe dla sedniorów - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe cukierki ziołowe - cukierki głogowe - Cukierki_Glogowe zioła w cukierkach - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe dla całej rodziny - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe ziołowe wspomaganie - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe dla sedniorów - melisa - Cukierki_Melisowe produkty na odporność - melisa - Cukierki_Melisowe zioła w cukierkach - melisa - Cukierki_Melisowe w aptekach - melisa - Cukierki_Melisowe przeciw stresowi - melisa - Cukierki_Melisowe ziołowe cukierki - melisa - Cukierki_Melisowe produkty na odporność - melisa - Cukierki_Melisowe zioła - melisa - Cukierki_Melisowe ziołowe specjały - waleriana - Cukierki_Walerianowe produkty z waleriany - Cukierki_Walerianowe ziołowe wspomaganie - waleriana - Cukierki_Walerianowe cukierki walerianowe - cukierki - Cukierki_Walerianowe na odporność - waleriana - Cukierki_Walerianowe właściwości waleriany - Cukierki_Walerianowe ziołowe produkty - waleriana - Cukierki_Walerianowe ziołowe specjały - waleriana - Cukierki_Walerianowe naturalny dezodorant - Dezodorant_SuperDeo rzut dyskiem - Dezodorant_SuperDeo maraton - Dezodorant_SuperDeo gra w kości - Dezodorant_SuperDeo piłka nożna - Dezodorant_SuperDeo narciarstwo - Dezodorant_SuperDeo wioślarstwo - Dezodorant_SuperDeo lekkoatletyka - Dezodorant_SuperDeo
Przychodnia.pl, jest nazwą zastrzeżoną (C) 1999. Informacje zawarte na naszych stronach WWW mają charakter dydaktyczno - poglądowy i nie mogą stanowić podstawy do zaniechania kontaktu z lekarzami w celu badania, leczenia czy konsultacji. Jakkolwiek zespół redakcyjny dokłada wszelkich starań, aby informacje tu zawarte były rzetelne i pochodziły z wiarygodnych źródeł, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich stosowanie w praktyce.
Udostępnij
Facebook